Fuzje nie są tym samym, co przejęcia firm. Odnoszą się do nich całkiem inne działania, mające odmienny przebieg i cele. Czym różnią się fuzje od przejęć firm? Jakie formy i metody mogą przyjmować te procesy?

Rozróżnienie pojęć

W sferach biznesowych często dochodzi do połączenia danych firm lub odkupienia ich przez inne. Połączenia można dokonać za pomocą fuzji lub przejęcia. Fuzja polega na połączeniu ze sobą kilku firm w jeden podmiot. Tworząc całkiem nowy podmiot, firma przestaje formalnie istnieć, przenosi natomiast do nowej działalności własny majątek i kontynuuje dalszą działalność wspólnie. Przejęcie firmy jest transakcją polegającą na przeniesieniu kontroli na inną grupę finansową. Jedna firma pochłania zatem drugą firmę. Może to nastąpić za pomocą zakupu majątku firmy, uzyskania pełnomocnictwa, czy zakupu udziałów. Organizacja przejmująca w takiej sytuacji zachowuje osobowość prawną – nie powstaje zatem nowy podmiot. Dana firma wciąż istnieje, chociaż może w niej dojść do znacznych zmian, np. w sferze kadrowej.

Rodzaje fuzji

Fuzja może mieć następujące rodzaje; pozioma, pionowa, konglomeratowa. Fuzja pozioma polega na złączeniu firm o tym samym profilu produkcyjnym, dzięki czemu można poszerzyć ofertę. Fuzja pionowa odnosi się do połączenia firm zajmujących się różnym etapem powstawania wyrobu, wpływa na poprawę jakości produktu. Fuzja konglomeratowa natomiast polega na połączeniu firm z całkiem różnych segmentów. Taka opcja służy do tworzenia koncernów ze zróżnicowanym profilem działalności, pomagając w dywersyfikacji oferty.Zaletami fuzji są mniejsze koszty, większa konkurencyjność i pozycja firmy, lepszy poziom zysków i poszerzenie oferty.

Sposoby przejęcia firmy

Przejęcie firmy może zostać przeprowadzone w sposób wrogi lub kontrolowany. Przejęcie kontrolowane ma miejsce wtedy, gdy firma zgadza się na to i działania są podejmowane w całkowicie pokojowej formie. Wroga forma natomiast polega na tym, że zarząd nie zgadza się na ten proces, jednak firma przejmująca ma wystarczająco dużo akcji pozwalających przejąć kontrolę nawet bez zgody zarządców lub właścicieli.

W tym przypadku także można przejąć firmę w sposób horyzontalny, wertykalny lub konglomeratowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here